top of page

Wie is wie

De Schooltas

logo pius x basis zele

'De schooltas' is een initiatief van het ACV
en biedt huiswerkbegeleiding.

De schooltas is voor leerlingen de brug tussen het school- en gezinsleven.
De schooltas bevat ook heel wat instrumenten om gebruik van te maken tijdens huiswerkbegeleiding.
“De schooltas” zal een belangrijk herkenbaar en duidelijk logo zijn van het project huiswerkbegeleiding
van zwakkere en kansarme leerlingen.

 

Tot wie richt de organisatie zich?

  • Zwakkere en kansarme leerlingen, aangeduid door de zorgcoördinatoren van de scholen (te beginnen met lagere schoolleerlingen).

  • Hun ouders, die weinig of niet deelnemen aan allerlei facetten van het ruime  schoolgebeuren of zonder ondersteuning van diensten niet bereikt worden door maatregelen die eigenlijk in de eerste plaats voor hen bedoeld zijn.

 

Doelpubliek

Omdat veel leerlingen afkomstig zijn uit kansarme gezinnen met problemen zoals kortgeschooldheid, analfabetisme, taalproblemen, ... willen we met dit project vooral via leerlingen hun ouders bereiken, die niet kunnen instaan voor huiswerkbegeleiding in het gezin.

Met het project willen we (in een eerste werkjaar):

  • 15 leerlingen (van 3de tot 5de leerjaar) kansrijker maken. Huiswerkbegeleiding voor L1 en L2 wordt opgenomen door de school zelf.

  • én de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de ouders, alsook hun participatie aan het maatschappelijk leven verhogen.

  • organisaties activeren om: de kwetsbaarheid van werknemers en zwakke bevolkingsgroepen tegen te gaan, in te spelen op sociale problemen, sociale dynamiek op gang te brengen, nieuwe vrijwilligers te werven.

 

Dit project wil ook preventief werken

  • inzake (toekomstige) problemen met jongeren

  • inzake (weinig) kansen op de tewerkstellingsmarkt voor afgestudeerden zonder diploma

 

Duurzaam karakter van het project

Hoe sneller (vanaf 1ste leerjaar) leerlingen begeleid worden, hoe sneller ingespeeld kan worden op de individuele leerbehoeften én op de nood aan bijsturing in de gezinssituatie:

  • de thuiscultuur zal in de praktijk gemakkelijker kunnen beïnvloed worden in gezinnen met leerlingen uit het lager onderwijs dan uit het middelbaar.

  • breed overleg van betrokkenen van alle niveaus brengt een dynamiek van belangen op gang en niet van experimenten.

  • de inbedding in een ruimere actie (armoedebestrijding, sociale tewerkstelling) zorgt ervoor dat de aandacht niet beperkt wordt tot de zorgen van de actuele huistaakbegeleiding, maar gericht blijft op de overname door onderwijs- en beleidsinstanties.

Bij code geel zal de schooltas opstarten in oktober.

bottom of page