Header info.jpg

Info

logo pius x basis zele

Leeftijd leerplicht verlaagd tot 5 jaar

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was dat 6 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. De leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen. 

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. 

Meer info vinden jullie hier

2020-09-03 07.09.10 PM.jpeg

Schooltoeslag

Vanaf september wordt de schooltoeslag  automatisch  uitbetaald.

 

Heb je vragen over de schooltoeslag? Denkt je recht te hebben, maar heb je eind december nog niets ontvangen? Dan kan je hulp krijgen tijdens de gratis zitdagen in ROTZ (Markt 45).
Een medewerker van FONS (publieke uitbetaler van het Groeipakket) helpt graag verder. Wanneer?

 • Elke eerste maandag van de maand van 17.00u – 19.30u

 • Elke derde dinsdag van de maand van 9.00u – 12.00u

In de week van 7 september vindt een digitale infosessie plaats over de schooltoeslag. Inschrijven is gratis en kan via digitale infosessie schooltoeslag.

CORONAMAATREGELEN

Zoals jullie wellicht al weten, heeft de overheid voor onderwijs verschillende pandemieniveaus vastgelegd: geel, oranje en rood. 

 

Wat blijft er identiek in de drie pandemieniveaus?

 • Al onze leerlingen mogen altijd elke dag naar school.

 • Onze leerlingen moeten geen mondmasker dragen.

 • Onze leerlingen moeten geen afstand houden van mekaar.

 • Tussen onze personeelsleden en onze kinderen van de lagere school moet er wel een afstand zijn van 1,5 meter. Als dat niet kan, zetten onze personeelsleden een masker op.

 • Al onze leerlingen en al onze personeelsleden reinigen extra vaak de handen.

 

Hoe houden we onze school veilig?

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal maatregelen genomen:

 • Handen reinigen: al onze leerlingen en personeelsleden moeten heel vaak de handen wassen. Om dat mogelijk te maken hebben we in alle klassen handgel gezet, in de refter handgel voorzien, extra ontsmetting gezet op de speelplaats. Iedereen zal zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van de school en van de klas telkens de handen moeten wassen. Ook voor en na het eten en voor en na een toiletbezoek.

 • Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed geventileerd worden. De school heeft ook een poetsplan opgesteld om er voor te zorgen dat klassen en toiletten regelmatig gepoetst worden.

 • Eten: de kinderen eten hun boterhammen of warme maaltijd op in de refter. Als we naar pandemieniveau oranje zouden moeten overgaan, blijven de kinderen nog altijd hun boterhammetjes of warme maaltijd in de refter eten. Alleen zullen de klassen dan onderling gescheiden moeten zitten van mekaar.  En als we naar pandemieniveau rood zouden moeten overgaan, dan kunnen we geen warme maaltijd meer aanbieden.

 • Activiteiten: in pandemieniveau geel mogen we met onze kinderen op uitstap. Alles gaat dus gewoon door zoals gepland. Als we naar pandemieniveau oranje zouden overgaan, worden sommige activiteiten geschrapt. We laten dat op tijd weten.

 

Wat vragen we van jou als ouder?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of in de school moet zijn.

 • Als je in de school moet zijn, maak dan een afspraak, was/ontsmet dan ook je handen bij het binnenkomen.

 • Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en houd voldoende afstand van de andere ouders en onze personeelsleden.

 

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen komen niet naar school. Je maakt zo snel mogelijk een afspraak met de huisarts.

 • Behoort je kind tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.

 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind naar school komen, tenzij de behandelende arts anders oordeelt.

 • Wordt je kind ziek op school? Dan brengen we het naar een apart lokaal en vragen we je om het te komen afhalen. Je neemt dan zo snel mogelijk contact met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

 

Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start dan een contactonderzoek op en neemt de gepaste maatregelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk nieuwe info.

 

Wil je nog meer informatie

Kijk dan zeker eens op de ‘veelgestelde vragen voor ouders’ van het departement onderwijs. Zie link hieronder. 

 

Heb je nog vragen, zit je nog met twijfels, aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen met het schoolsecretariaat op het nr 052 44 87 32

Ook bij het CLB  kun je steeds met je vragen terecht: mail: lokeren@vclbwaasdender.be

tel: 03 316 20 40

 

Wij zijn blij opnieuw te kunnen starten en kijken er naar uit om er met de kinderen een boeiend jaar van te maken. Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking en jullie begrip.

 

Het Pius X-basis team

Rotstraat 4

9240 Zele