top of page
Foto team.jpg

Onze troeven

Kangoeroeklas

logo pius x basis zele

1 stap terug

Een meerbegaafdenbeleid als onderdeel van onze zorgwerking 


De eerste en belangrijkste stap binnen onze meerbegaafdenwerking is de differentiatie in de eigen klas. Deze kinderen krijgen verbredings- en/of verdiepingstaken waardoor ze uitgedaagd worden op hun niveau.

 

Voor wiskunde werken we met een systeem van voortoetsen. Onze meerbegaafde leerlingen maken een toets voor de aanvang van een nieuw hoofdstuk. De lessen over de leerstof die ze reeds beheersen, moeten ze niet meer volgen. Ook hier krijgen ze verdiepingsleerstof aangeboden. 

 

Daarnaast hebben we onze kangoeroeklas. 

 

Werking van de kangoeroeklas


De leerlingen die in aanmerking komen gaan 1x per week naar de kangoeroeklas gedurende 2 lestijden. Ze werken aan gevarieerde opdrachten die buiten het leerstofpakket vallen.

Het doel is tweeledig. Enerzijds proberen we te werken op sociaal-emotioneel vlak en werken we aan persoonlijkheidskenmerken als perfectionisme, faalangst, grote gevoeligheid, ...

Anderzijds willen we extra aandacht besteden aan het verwerven van een goede werkhouding en studievaardigheden. 
    
Er wordt vaak projectmatig gewerkt, meer computerondersteunend, gericht op het aanbrengen van leerstrategieën. Er worden wetenschappelijke proeven gedaan, uitdagende spelen ontdekt, gefilosofeerd,  deelgenomen aan de wiskundekangoeroewedstrijd (Olympiade), … 
     
De kangoeroeklas is gericht op het ontdekken van oplossingsstrategieën, op het leren samenwerken, op het creatief en open denken en werken. Ze sluit sterk aan bij de individuele ontwikkeling van het hoogbegaafde kind. Het zelfbeeld  wordt versterkt doordat die leerlingen inzien dat er nog kinderen zijn zoals zij. Ze krijgen aanmoedigingen en kansen tot het nemen van risico’s en tot experimenteren. Ze kunnen discussiëren en filosoferen met ontwikkelingsgelijken. Ze leren omgaan met hun eigen begaafdheden en beperkingen. Het is een omgeving waar precies wordt gewerkt aan die vaardigheden die juist voor deze leerlingen allesbehalve evident zijn ook al wordt vaak gedacht dat net deze leerlingen alles uit zichzelf kunnen en bijgevolg weinig of geen ondersteuning nodig hebben.   

Er wordt een serieus engagement verwacht van deze leerlingen. Ze moeten zich inzetten in de les, studiewerk verrichten, de les die ze gemist hebben tijdens het kangoeroe-uur inhalen, enz. Daarnaast krijgen ze ook kangoeroetaken mee naar de eigen klas of naar huis.
Dit alles wordt ook geëvalueerd op het rapport, waar de studievaardigheden, de werkhouding en de sociale vaardigheden besproken worden. 

 

 

 

bottom of page