top of page

Wie is wie

Schoolraad

logo pius x basis zele

Volgens de decretale bepalingen bestaat deze raad uit telkens 3 vertegenwoordigers van personeel, ouders en lokale gemeenschap.
 

De schoolraad wordt voor 4 jaar gekozen en vergadert tenminste 3 maal per jaar. Hij heeft informatie-, advies- en overlegbevoegheid en streeft naar consensus. 
Samen denken de leden na over het lokale schoolbeleid.

Leden

Ouderraad : Tom Borloo, Delphine Barillari, Ben Van Goethem

Lokale gemeenschap : Johan Robbens, Bruno Van Wichelen, Paul Landuyt

Schoolbestuur : Ria De Schepper

Leerkrachten : Huguette Heirman, Els Poppe, Lies De Caluwé

Afwisselend aanwezig: directeur Tine / Myriam

Huidig voorzitter: Johan Robbens

bottom of page