Wie is wie

Schoolraad

Volgens de decretale bepalingen bestaat deze raad uit telkens 3 vertegenwoordigers van personeel, ouders en lokale gemeenschap.
 

De schoolraad wordt voor 4 jaar gekozen en vergadert tenminste 3 maal per jaar. Hij heeft informatie-, advies- en overlegbevoegheid en streeft naar consensus. 
Samen denken de leden na over het lokale schoolbeleid.

Leden

Ouderraad : Tom Borloo, Delphine Barillari, Kaat Janssens

Lokale gemeenschap : Johan Robbens, Bruno Van Wichelen, Paul Landuyt

Schoolbestuur : Ria De Schepper

Leerkrachten : Marleen Robberecht ,Xenia Mertens, Lies De Caluwé

Afwisselend aanwezig: directeur Tine / Lieve

Huidig voorzitter: Johan Robbens

Huidig secretaris: Xenia Mertens

Contacteer ons

© Pius X Basis, Zele

Webdesign: Els Poppe

Tel: 052 44 87 32

Email: secretariaat.piusxbasis@kaozele.be

Adres

Rotstraat 4

9240 Zele