Onze troeven

Zorgwerking

1 stap terug

Zorg

Het welbevinden van alle kinderen is onze bouwsteen.
De klasteams zoeken naar de best mogelijke begeleiding voor elk kind.

We differentiëren in activiteiten, taken, materialen …..

Dit zowel voor kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken als voor kinderen die nood hebben aan uitdagingen.

De klasteams worden ondersteund door twee zorgcoördinatoren en externe instanties zoals het CLB, het revalidatiecentrum, de Accolade,…

Contacteer ons

© Pius X Basis, Zele

Webdesign: Els Poppe

Tel: 052 44 87 32

Email: secretariaat.piusxbasis@kaozele.be

Adres

Rotstraat 4

9240 Zele