top of page

School met P.I.T. - ONZe troeven

Zorgwerking

Het welbevinden van alle kinderen is onze bouwsteen.
De klasteams zoeken naar de best mogelijke begeleiding voor elk kind.

We differentiëren in activiteiten, taken, materialen, ...

Dit zowel voor kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken als voor kinderen die nood hebben aan uitdagingen.

De klasteams worden ondersteund door twee zorgcoördinatoren en externe instanties zoals het CLB, het revalidatiecentrum, de Accolade,…

image.png

Kangoeroeklas

Binnen onze zorgwerking willen we ook aandacht hebben voor onze sterke leerlingen.
De eerste en belangrijkste stap binnen onze meerbegaafdenwerking is de differentiatie in de eigen klas. Deze kinderen krijgen verbredings- en/of verdiepingstaken waardoor ze uitgedaagd worden op hun niveau.

Daarnaast hebben we onze kangoeroeklas. De leerlingen die in aanmerking komen gaan 1x per week naar de kangoeroeklas gedurende 2 lestijden. Ze werken aan gevarieerde opdrachten die buiten het leerstofpakket vallen : Er wordt vaak projectmatig gewerkt, meer computerondersteunend, gericht op het aanbrengen van leerstrategieën. Er worden wetenschappelijke proeven gedaan, uitdagende spelen ontdekt, gefilosofeerd,  deelgenomen aan de wiskundekangoeroewedstrijd (Olympiade), … 

Kangoeroeklas.png

STEM- & muzoklas

Meester Tim inspireert de kinderen om hun technische vaardigheden optimaal te benutten, in ons speciaal ingericht lokaal met veel materiaal kunnen ze ook hun muzotalent helemaal kwijt.

S.T.E.M. & Muzo.png

Leestraject

We horen het vaak genoeg : het lezen van kinderen gaat er op achteruit. Daar willen wij wat aan doen. Elke dag doen we kwartiermakers, kinderen kunnen tijdens de pauzes lezen in de boomhut, we doen aan niveaulezen, houden boekbesprekingen, gaan naar de bib... Elke klas beschikt ook over een up to date klasbib. Al deze inspanningen lonen en zorgen ervoor dat het leesniveau van onze leerlingen er op vooruit gaat.

Lezen is fun (1).png

Kinderkoor De Maestro's

De maestro’s, dat zijn onze kinderen die graag zingen. Elke week komen die kinderen van de bovenbouw samen om hun stemmen te laten klinken. Ze bereiden telkens een optreden voor : een kerstconcert, een schoolfeest, een jaarthemalied, … Zo kunnen ze hun zangtalent ook tonen aan al wie het wil horen.

Ouderparticipatie

We betrekken onze ouders heel graag bij het leven op school. Samen spelletjes spelen, op wandeling in de schoolomgeving, naar de winkel of de markt, komen voorlezen, samen naar de bib, op fietstocht, piratendag, komen ontbijten,  ... Stuk voor stuk fijne momenten die onze leerlingen delen met mama's en papa's, oma's en opa's.

Ouderparticipatie.png

Bewegen op school

In onze kleuterklassen worden er extra kansen geboden om heel veel te bewegen omdat bewegen bijdraagt aan de algemene ontwikkeling van de kinderen. Krullebollen, yoga en bodymap staan, bovenop de andere turnlessen, elke week vast in het bewegingsrooster van onze kleuters.

Ook in onze lagere school zetten we volop in op bewegen. Niet alleen tijdens de les bewegingsopvoeding. We nemen ook deel aan activiteiten van MOEV, lassen bewegingstussendoortjes in tijdens de lessen, zorgen voor momenten van bewegend leren, ...
Met een eigen turnzaal voor kleuter en lager, aangevuld met het buitenterrein van OKO en het binnen- en buitenplein van de gemeentelijke sporthal DE KLODDE, beschikken we over een heel mooi aanbod aan sportinfrastructuur.

Bewegen op school (1).png

Groene speelplaats

We stellen graag de banner van onze klimaatvriendelijke speelplaats voor. We dienden een subsidieaanvraag in om de speelplaats te kunnen verrijken met bomen en planten om zo mee te werken aan het klimaat. We voorzien schaduwzones, plaatsen om regenwater te laten insijpelen, gevelgroen, bomen en struiken om vruchten te kunnen plukken, een speelheuvel, ... Nog een bijkomende winst is dat lesgeven buiten hierdoor een extra boost zal krijgen!
En nu duimen dat we de subsidie binnenhalen, dan wordt onze groene speelplaats weldra een feit.

2023-11-27 05.57.16 PM.jpeg

Openluchtklassen

De beste manier om over de wereld om ons heen te leren is die wereld gewoon ter plaatse te gaan verkennen. In onze school is er een opbouw in onze meerdaagse uitstappen. De derde kleuterklas gaat op kerstklassen (1 overnachting), in klas 2 is er een overnachting op school. Klas 3 gaat op boerderijklassen naar Wortel (2 overnachtingen). Klas 5 en 6 gaan op bos- en zeeklassen (3 overnachtingen).

Openluchtklassen.png

Moderne infrastructuur

Onze school bevindt zich in een vrij recent gebouw. Met mooie en lichte klaslokalen. Onze klassen van de lagere school zijn  voorzien van de laatste nieuwe digiborden.

 

We hebben voor onze jongste kinderen een aparte refter voorzien. Zo bieden we hen een rustige en aangename middagpauze.
Onze vrijwilligers geven de kleuters ondersteuning bij het eten van hun boterhammetjes en warme maaltijden.
Peuters kunnen indien nodig een middagdutje doen in het slaapklasje. 

De lagere school heeft een grote turnzaal ter beschikking, een rijk sportaanbod gegarandeerd. Bij mooi weer gaan ze ook buiten sporten. De Klodde, de gemeentelijke sporthal die vlakbij ligt, is een extra troef.  

Schoolgebouw kleur
00 infrastructuur (Kopie)
01 infrastructuur (Kopie)
02 infrastructuur (Kopie)
03 infrastructuur (Kopie)
04 infrastructuur (Kopie)
05 infrastructuur (Kopie)
06 infrastructuur (Kopie)
07 infrastructuur (Kopie)
08 infrastructuur (Kopie)
15 infrastructuur
09 infrastructuur (Kopie)
10 infrastructuur (Kopie)
11 infrastructuur (Kopie)
12 infrastructuur (Kopie)
DSC_0293 (Kopie)
13 infrastructuur (Kopie)
De Klodde
Sporthal De Klodde

138 jaar school in de Rotstraat

 

Onze school kent reeds een lange geschiedenis.

Ze werd opgericht in 1879. 

Door de jaren heen werd er in verschillende fases gebouwd en verbouwd.

De laatste nieuwbouw werd officieel geopend op 8 december 2013.

Op dit moment beschikken we over een mooie, moderne en energie-vriendelijke school die aangepast is aan de noden van het onderwijs in de 21ste eeuw.

Van kleuter tot secundair

gevel
IMG_0363
IMG_0351
Secundair
DSC_3177
DSC_3194
DSC_3174
DSC_3171
DSC_3160
DSC_3158
DSC_3155
DSC_3151
DSC_3165

Van 2,5 tot 18

Binnen de Pius X-campus, waar onze basisschool deel van uitmaakt, bevindt zich de secundaire afdeling met A.S.O., T.S.O. en B.S.O van PIUS X en het OLVI. Jullie kind kan bij ons terecht van in de kleuterklas tot einde schoolloopbaan.  We versterken elkaar : leerlingen secundair kunnen stage lopen in onze school, er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals het  winter- en lentefeest, de doe-dagen, op stap naar het secundair, ... 
WIN WIN voor iedereen.

Huiswerkklas

Op school organiseren we huiswerkklas van 15.50 tot 16.50u.  Je kan deelnemen voor 2 euro per keer.  Sommige leerlingen worden ook gevraagd om deel te nemen om hun kansen op slagen te verhogen, dit gebeurt in overleg met ouders en zorgcoördinator.

image.png

Typlessen

Voor het maken van huiswerk, spreekbeurten en werkstukken wordt er steeds meer beroep gedaan op de digitale vaardigheden van kinderen. Met 10 vingers kunnen typen is dan ook een basisvaardigheid om op jonge leeftijd aan te leren. Daarom bieden wij onze leerlingen van het vierde leerjaar een gratis cursus blind typen aan tijdens de lesuren.

ICT

We zetten in onze school volop in op ICT met als doel onze leerlingen mediavaardig én mediawijs te maken. We beschikken over iPads voor de kleuters en voor 1ste en 2de leerjaar. Vanaf het derde leerjaar hebben de kinderen een Microsoft 365-account en leren we hen werken met Teams en de andere Microsoft-apps. Alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar krijgen een chromebook in bruikleen. 

image.png

KWINK

Met KWINK willen we onze leerlingen leren hoe ze op een fijne manier met elkaar kunnen omgaan, hoe ze kunnen reageren bij conflicten, hoe ze bepaalde keuzes maken, hoe ze zich in een ander kunnen verplaatsen, ...

Elke 2 weken is er een nieuwe les waarin kinderen aan de hand van een kwinkslag een nieuwe sociale vaardigheid leren en oefenen. We nemen deze vaardigheden mee in ons samenleven op school.

image.png
bottom of page