top of page

WIE IS WIE - Partners

Wie is Wie - Banner_edited.jpg

Onze PARTNERS

'SCHOOL MAKEN' doe je niet alleen. 
Wij kunnen rekenen op heel wat geweldige partners!

OUDERRAAD

Een goede ouderwerking staat centraal op onze school. De enthousiaste ouderraad denkt mee bij pedagogische vernieuwingen. Zij steken ook regelmatig de handen uit de mouwen bij allerlei activiteiten om ons financieel te ondersteunen. Deze ouders zetten met plezier de kinderen en collega’s regelmatig in de bloemetjes.

Zin om lid te worden van de ouderraad en op die manier een steentje bij te dragen aan Pius X-basis?
Neem dan zeker contact op met de ouderraad.

LogoOR.PNG

Stuur ons een bericht,
dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Bedankt voor de inzending!

SCHOOLRAAD

Volgens de decretale bepalingen bestaat deze raad uit telkens 3 vertegenwoordigers van personeel, ouders en lokale gemeenschap. De schoolraad wordt voor 4 jaar gekozen en vergadert tenminste 3 maal per jaar. Hij heeft informatie-, advies- en overlegbevoegheid en streeft naar consensus. Samen denken de leden na over het lokale schoolbeleid.

Leden

 • Ouderraad : Charlotte Meesen, Delphine Barillari, Manu De Geest

 • Lokale gemeenschap : Marleen Robbrecht, Bruno Van Wichelen, Paul Landuyt

 • Schoolbestuur : Mathias Smet

 • Leerkrachten : Huguette Heirman, Els Poppe, Annemie Boone

 • Directie : directeur Myriam

schoolraad.jpg

SCHOOLbestuur

image.png

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van ons onderwijs.

 

De eindverantwoordelijke van de school is het schoolbestuur.

Benaming:                             V.Z.W. VRIJ ONDERWIJS ZELE 

Maatschappelijke zetel:         H. Hartplein 10, 9240 Zele 

Telefoon:                               052 45 26 06 

Website:                               www.vrijonderwijszele.be 

RPR:                                     bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling 

                                             Dendermonde  

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het inrichten, verstrekken, besturen, verspreiden, ontwikkelen en steunen van vrij katholiek onderwijs, alsook van alle activiteiten in verband met de vorming en de opleiding van de jeugd.  Het behoud van het confessioneel katholiek karakter van dit doel, volgens de richtlijnen van de bevoegde kerkelijke overheid, is een essentiële voorwaarde. 

Brugfiguur

Heb je vragen over school? Wil je hulp bij brieven, formulieren, schoolfacturen, ...? Of ben je op zoek naar opvang of een vrijetijdsactiviteit voor je kind? Brugfiguur Tessa Moens helpt je graag verder!

 

Je vindt Tessa aan de schoolpoort van Pius X – Basis (elke dinsdag 8.00 u. - 9.00 u.)

Ook welkom op andere dagen na afspraak! 

(Op de school of in ROTZ)

 

Contactgegevens :

brugfiguur.JPG

CLB

Onze school wordt begeleid door:
CLB-WAAS & DENDER
Grote Kaai 7 • 9160 Lokeren
Tel.  03/316 20 40
Email: lokeren@vclbwaasdender.be
Info op website www.vclbwaasdender.be

De schooltas & Uilenspel

Deze organisaties bieden huiswerkbegeleiding aan in de thuissituatie bij zwakke en of kansarme leerlingen.

De zorgcoördinator van onze school geeft de leerlingen door die in aanmerking komen.

image.png

OKO

De buitenschoolse opvang van OKO&ZO is vlak naast de school. Een team van geschoolde en gemotiveerde begeleiders staat in voor de opvang en aangename vrijetijdsbesteding van de kinderen. De kinderen worden door leerkrachten of begeleiders van en naar de opvang gebracht. Voor vakantiedagen worden boeiende thema’s uitgewerkt.


Openingsuren:

Op schooldagen: vanaf 6u30 tot 8u00 en van 16u00 tot 18u30.
Op woensdagnamiddag: vanaf 11u30 tot 18u30.
Schoolvrije dagen en vakanties : vanaf 6u30 tot 18u30.

Voor meer inlichtingen:

vzw OKO&ZO
Rotstraat 20
052 44 92 85
oko@skynet.be
www.oko-en-zo.be

LOP

 • LOP Zele basis is een overlegplatform dat werkt rond het bevorderen en realiseren van gelijke onderwijskansen.

 • Het LOP brengt alle schoolteams van basisscholen in Zele samen met hun lokale partners die werken rond gelijke onderwijskansen.

 • Het LOP maakt afspraken en ontwikkelt acties om gelijke onderwijskansen te bevorderen. Het LOP tracht finaal succesvolle schoolloopbanen van leerlingen te bevorderen.

image.png

Rotz

 • Hoe meld ik mijn kind aan voor de kleuterschool?

 • Waar kan ik terecht met vragen over kinderen grootbrengen?

 • Waar kan ik andere ouders ontmoeten?

 • Waar kan ik informatie vinden rond huiswerkbegeleiding?

 • Waar leer ik meer over zwangerschap en geboorte?

 

Antwoorden op deze vragen vindt u bij ROTZ, dat is de naam voor het Huis van het Kind te Zele en dé lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor alle Zeelse gezinnen.

Je vindt heel wat info op hun website http://www.rotz.be/

bottom of page