top of page

Bezoek aan de moskee

In de lessen godsdienst hebben we het natuurlijk niet alleen over het Christendom. Ook andere wereldgodsdiensten komen aan bod. Daarom brachten de leerlingen van het 5de leerjaar een bezoek aan de moskee. Hoe beter we elkaar begrijpen, hoe makkelijker het wordt om samen te leven...

Digitale krant

logo pius x basis zele
bottom of page