top of page

Melchior, Caspar en Balthasar

"Daar kwamen drie koningen met ene ster. Zij kwamen van bij en ze kwamen van ver. Ze kwamen de hoge berg opgegaan, zij zagen de sterre daar stille staan..."

6 januari, feest van drie koningen. We lieten het niet onopgemerkt voorbij gaan. Er werd gezongen en driekoningent